Mission- vår insats för världen!


Vi vill inte hålla allt vi fått för oss själva utan dela med oss till de områden där det råder brist på det goda budskapet, kärlek till nästan och rättvisa.

Vi kan bidra med vår tid, vår kunskap och våra pengar.

Vad säger Jesus?

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:18-20.

Församlingen har avtal med Finska missionssällskapet och stöder arbete bland funktionshindrade i norra Etiopien för ett belopp på 2000 euro per år. Dem ber vi speciellt för och samlar in 2000 euro varje år för att få den hjälp och det stöd de behöver. Vi samlar också in paket inför julen till Hoppets stjärna. Vi arbetar genom att ordna kyrkkaffe, ordna samlingar och konserter o.s.v.

Det finns en arbetsgrupp för mission som du kan ta kontakt med om det är något du vill göra för missionen. Medlemmar i arbetsgruppen är: Carina Fredriksson, Sture Andersson, Kristina Lindfors, Emma Ådahl, Daniela Ikäheimo och Bengt Wahlroos. Stina Lindgård är med som anställd i gruppen.

 

Succéhistorien fortsätter!

Vi ordnar för andra året i rad evenemanget Lokala förmågor goes mission med många artister. Bland de som uppträder kan vi nämna Michelle Sarström, Littlevalley Country Duo, Jeanette Sarström, Kyrkokören och Else-Maj Hydén. Programledare Robert Jordas.

Biljetter 5 €, under 12 år gratis. Kaffe och tilltugg ingår i biljettpriset. Lotteri med sina vinster. 

Intäkterna går oavkortat till församlingens missionsprojekt i Norra Etiopien.

Välkommen med!

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 0503827524
E-post: stina.lindgard@evl.fi