Resultat från församlingsvalet 2018

19.11.2018 09.01

De preliminära resultaten från församlingsvalet. Församlingens valnämnd godkänner resultatet senast 21.11.2018

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige i Agricola svenska församling

Görel Engström
Bertel Mårtenson
Mia Aitokari
Sten Frondén
Thomas Rosenberg
Mona Lindlöf
Tove Heinonen
Thérèse Meriheinä
Mikko Suominen
Karl-Magnus Lindfors
Leif Andersson
Britta Dromberg
Gun Monto
Bengt Wahlroos
Niklas Turku

Invalda förtroendevalda till församlingsrådet i Agricola svenska församling

Görel Engström 
Bertel Mårtenson
Mia Aitokari
Joel Enqvist 
Thérèse Meriheinä
Mona Lindlöf
Tove Heinonen
Maria Lill-Smeds
Britta Dromberg
Karl-Magnus Lindfors 
Gun Monto
Karl-Johan Karlsson 

 

Läs mera om valresultatet här

« Till nyhetslistan