Konfirmationstid - skriftskola

 

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv. Vår konfirmandtid har vi tillsammans med Lappträsks svenska församlings konfirmander.

 

Konfirmander födda år 2003 - skriftskolans upplägg under  hösten 2017 - våren 2018:

Anmälning och information

I samband med gudstjänst i november- december.

Gudstjänster

Du deltar i 4 gudstjänster under våren. Som bevis för att du varit i gudstjänsten tar du en selfie tillsammans med prästen och skickar den på whattsapp. I en gudstjänst medverkar du med en uppgift, t.ex. dela ut psalmböcker eller läsa en text. 

Skribasamlingar

Vi träffas ungefär 1 gång i månaden, en eftermiddag eller på veckoslutet. Samlingarna är antingen i Mariagården i Liljendal eller församlingshemmet i Lappträsk. Vi träffas 13.1 kl. 13-15 i Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24.

Kyrkan med 5 sinnen

Vi bekantar oss med kyrkorummet med alla sinnen. I första hand bekantar du dig med kyrkan på din egen ort, men om du inte har möjlighet att vara med då så kan du komma med på det andra tillfället.

 

Temasamlingar

Under konfirmandtiden ska du delta i några av de samlingar och evenemang som ordnas i församlingen.

Uppgifter

Till skriftskolan hör några hemuppgifter som du gör självständigt.

Föräldrasamling

Föräldrasamling och lägerinfo i slutet av maj.

Läger & konfirmation

Läger i början av juni och konfirmation under veckoslutet efter lägret.

Kontakt

För frågor och tilläggsinformation liljendalforsamling@evl.fi

Uppdaterad 5.1.2018

 

 

 

Stina