Församlingsbladet är församlingens eget informationsblad som delas ut till alla hushåll några gånger per år.