Ämbetsbetyg och släktforskning

Kontakta församlingskansliet då du behöver:

Ämbetsbetyg
Släktforskning

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett, via e-post liljendalforsamling@evl.fi eller per telefon 044 722 9241.

- - -

Avgifter för intyg

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet (ett intyg över att person lever) är avgiftsfritt.

Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar kostar intyget 8 euro. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

För manuellt utfärdade intyg uttas 30 euro (om uppgifterna för intyget inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas upp ur äldre kyrkböcker). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 5,50 euro för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

För intyg som görs upp för släktforskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period (för 1 timme och 15 minuter faktureras 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro). För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

Ämbetsbetygsavgifterna gäller från och med 1 juni 2015.