Tjejgruppen

Flickor i årskurs 5-6 kan delta i tjejgruppen.

Som ledare fungerar diakon Sussi och skolkuratorn

 

Kontakt

Susann Stenberg

Tfn: 044 722 9239
E-post: susann.stenberg@evl.fi