Tjejharmoni

En grupp för kvinnor samlas första onsdagen i månaden i Prästis kring samvaro och samtal. Servering.

Under våren träffas vi 7.2, 22.3, 4.4 och 2.5.

Som ledare fungerar Bebban Reinholm-Saarinen och Nea Westerholm

Välkommen med!

         

Kontakt

Bebban Reinholm-Saarinen

Tfn: 0500 848 742