Nappeklubben

Klubben träffas första lördagen i månaden kl. 10.30 - 12.30 i Mariagården. Obs! Platsen kan ändras till Prästis.
Under hösten träffas vi 1.9, 6.10 och 1.12

I klubben träffas 3-6 åringar för att leka, sjunga, pyssla, lyssna till berättelser ur Bibeln, äta mellanmål och vara tillsammans.

Nappeklubben kostar 2€ / termin.

Välkommen med!

Barnledare Elin Lindroos te. 040596 1149

 

 

Kontakt

Tf barnledare Elin Lindroos

Tfn: 040 596 1149
E-post: elin.lindroos@evl.fi