-

Sommarklubb 11-15.6.18 på Mariagården i Liljendal. Måndag till fredag kl 9-15. Klubben är för 1-4 klassister!

Lägret kostar 40€ /barn. Vi bjuder på lunch och ett mellanmål.

Vi pysslar, lekér, sjunger och har en samling.

Anmälningar skickas via SMS till barnledare Elin Lindroos 040 596 11 49 mellan den 15 mars och 15 april. De 20 först anmälda ryms med!

Välkommen!

Kontakt

Tf barnledare Elin Lindroos

Tfn: 040 596 1149
E-post: elin.lindroos@evl.fi