Verksamheten är för barn upp till 12 år.

Mera information om grupperna till vänster och på Facebook.

Verksamheten leds av barnledare Elin och frivilliga medarbetare.

sköter barnledaruppgifter tillfälligt