Gemensam högmässa med Lappträsks svenska församling i Lappträsks kyrka

sö 29.7 kl. 12.00 - kl. 13.00

Lappträsk kyrka

Vi firar tillsammans med Lappträsks svenska församling.

10. söndagen efter pingst
Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor
Lappträsks kyrka
Liturg: Widell Anita
Predikant: Anita Widell
Kantor: Jokinen Paula
Kyrkvaktmästare: Turpeinen Marja
Kollekt: .
För Lappträsks svenska församlings testamentsfond


Se också

sö 23.9 kl. 10.00 -11.00

Liljendal kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa.
sö 30.9 kl. 12.00

Besök på annan plats (Liljendal)

Höytandag på Wårkulla

Vi firar Höytandag på Wårkulla.
Folkmusikgudstjänst.
lö 6.10 kl. 17.30

Mariagården

Cellis

Bibelstudiegrupp