Gemensam högmässa med Lappträsks svenska församling i Lappträsks kyrka

sö 29.7 kl. 12.00 - kl. 13.00

Lappträsk kyrka

Vi firar tillsammans med Lappträsks svenska församling.

10. söndagen efter pingst
Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor
Lappträsks kyrka
Liturg: Widell Anita
Predikant: Anita Widell
Kantor: Jokinen Paula
Kyrkvaktmästare: Turpeinen Marja
Kollekt: .
För Lappträsks svenska församlings testamentsfond


Se också

sö 19.8 kl. 14.00

Andreaskapellet

Högmässa

Vi firar högmässa i kapellet. Kyrkkaffe efteråt i sakristian.
fr 24.8 kl. 20.00 -23.00

Liljendal kyrka, Mariagården

Tack och välkommen

I gemenskapens tecken måltid och nattmässa
sö 26.8 kl. 15.00

Lappträsk kyrka

Dopmusikal för alla åldrar

Lappträsks svenska församlings barnkör Barnklangen uppträder med Dopmusikalen i Lappträsk kyrka.