Sångargillets konsert med julmusik på den finländska musikens dag

fr 8.12 kl. 19.00

Lappträsk kyrka

Sångargillet, Annikka-Konttori-Gustafsson piano, Kaj-Erik Gustafsson orgel, John Emanuelsson violin, stråkkvartett, Stina Lindgård