Gemensam högmässa med Lappträsks svenska församling

sö 8.10 kl. 12.00

Radierad högmässa i Lappträsk kyrka. Liljendal kyrkokör, Cantando medverkar. Kyrkkaffe i Lilla kyrkan