Med din hjälp motverkar vi utslagning av unga i Finland och Uganda

I Finland går de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar till att motverka utslagningen av unga samt till att stödja utvecklingen av de ungas livskompetens och främja deras delaktighet med hjälp av scouting. Unga som riskerar utslagning söks upp och lockas med i scouterna, bland annat genom att man ekonomiskt stöder deltagandet för unga från fattiga familjer. Med de insamlade medlen understöds även scoutverksamheten för unga med funktionsnedsättningar, i första hand syn- och hörselskador, rörelsehinder och utvecklingsstörningar

Allmänt

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen och 20 % till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Tillståndet nro POL-2015-6344 gäller för tiden 1.9.2015 - 31.8.2016 och på Åland ÅLR 2015/6345 gäller för tiden 1.9.2015 - 31.8.2016. Insamlingens beskyddare är republikens president och förman för insamlingen 2016 är biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen.

År 2015 samlade vi in 428,39. I år ska vi samla mer. Tillsammans kan vi göra det. Skänk en slant direkt till Gemensamt Ansvar-insamlingen, kontonummer FI1620891800006775, referens 305417.

Evenemang för insamlingen i församlingen:

7.2 kl. 12 öppnas Gemensamt Ansvar med en högmässa i Sävträsk kapell. Kollekten går till Gemensamt Ansvar. Malena Jordas medverkar med solosång.

13.2 kl. 10-13 ordnar vi Familjeskoj för stora och små. Vi bjuder också på lunch (som Mickelspiltom marthor tillreder) och en frivillig avgift för maten hjälper insamlingen Gemensamt Ansvar. Lunchserveringen är kl. 11-12.30. 

Gemensamt Ansvar bössorna kommer också att finnas med under läsmötena. Är det någon som gärna går utanför t.ex. Sale med bössan är det bara att ta kontakt.