Vill du vara med?

 

Församlingens frivilliga är församlingens medarbetare. Det finns flera uppgifter som du gärna får vara med i som punktinsats eller under längre tid. Det är vi tillsammans som gör det som är församlingens verksamhet. Under frivilligsamlingen vi hade i början av januari funderade vi på gudstjänstplaneringsgrupper, på byaombud, på att samarbeta med föreningar och bjuda in olika byar till högmässan. Vi funderade på "karakvällar", på pappa-barnverksamhet och mycket mer.

Vill du vara med i något av detta eller har du annan verksamhet du tycker vi ska jobba med tillsammans, hör av dig. Skicka e-post till liljendalforsamling@evl.fi så kontaktar vi dig. Det finns en plats för dig i församlingen!