Du - just du!

Det frivilliga arbetet utgör en viktig del av församlingens verksamhet. Insatserna kan rikta sig både lokalt och globalt utanför landets gränser.

Allas insats är värdefull.

Som vän, som medhjälpare i högmässan, i kören, i barngruppen, i någon ny verksamhetsform.

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 050 382 7524
E-post: stina.lindgard@evl.fi