Gravgårdar inom Liljendal församlings område

Liljendal församling har två gravgårdar

Sävtrsäk gravgård
Andersby gravgård

Prislista för grav- och gravskötselärenden finns här