Mission- vår insats för världen!


Vi vill inte hålla allt vi fått för oss själva utan dela med oss till de områden där det råder brist på det goda budskapet, kärlek till nästan och rättvisa.

Vi kan bidra med vår tid, vår kunskap och våra pengar.

Vad säger Jesus?

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:18-20.

Församlingen har avtal med Finska missionssällskapet och stöder arbete bland funktionshindrade i norra Etiopien för ett belopp på 2000 euro per år. Dem ber vi speciellt för och samlar in 2000 euro varje år för att få den hjälp och det stöd de behöver. Vi samlar också in paket inför julen till Hoppets stjärna. Vi arbetar genom att ordna kyrkkaffe, ordna samlingar och konserter o.s.v.

Det finns en arbetsgrupp för mission som du kan ta kontakt med om det är något du vill göra för missionen. Medlemmar i arbetsgruppen är: Carina Fredriksson, Sture Andersson, Kristina Lindfors, Emma Ådahl, Daniela Ikäheimo och Bengt Wahlroos. Stina Lindgård är med som anställd i gruppen.

 

Liljendal församling ordnar Lokala förmågor goes mission lördag 8.10 i Liljendalgården

Medverkande:
Trubadual singers (Amanda Sallinen och Joel Enqvist)
Duo Uniset (Bertel Mårtenson och Christer Johansson)
Kyrkokören
Jeanette och Michelle Sarström
Daniela Ikäheimo
Solveig Lindfors
Katarina Nikkanen
Littlevalley Country Duo (Kimmo Valkama och Kettil Fredriksson)
Carina Fredriksson och Leif Malberg

Speakers: Klas och Joel Enqvist
Tekniken sköts av Jonas Randers

Inträde 10 euro/person. Barn under 12 år gratis. Intäckterna går oavkortat till missionsprojekt att stöda arbetet bland barn och unga med funktionshinder i norra Etiopien genom Finska Missionssällskapet.

Kaffeservering i pausen. Lotteri.

Välkommen!

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 0503827524
E-post: stina.lindgard@evl.fi