Församlingskansliet i Liljendal

Öppet onsdagar kl. 9-12 och 13-15

Tfn: 044 722 9241

E-post: liljendalforsamling@evl.fi

Adress:
Eskilomvägen 1 B
07880 Liljendal

www.liljendalforsamling.fi

 

 

Liljendal församlingskansli öppnar undantagsvis kl. 10.30 onsdag 14.3.2018

 

Katarina Nyholm

Katarina Nyholm
Barnledare (tjänstledig)