Kyrkokör


Kyrkokören deltar i högmässor och olika evenemang.

Kyrkokören övar torsdagar kl. 18-20 i Mariagården, Skolstigen 3.
Som ledare för kören fungerar Paula Jokinen, tf. kantor.

Kontakt

Paula Jokinen
t.f. kantor

Tfn 050 382 7526
paula.jokinen@evl.fi