Sommar-/kockläger för 1.-4. klassister

5 - 8.6.2017 ordnar vi sommar-/kockläger på Mariegården kl. 9-15. Anmäl dig här.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.