Hej alla 3 klassister!

De ordnas en ny klubb Pysselklubb för alla 3 klassister.

Klubben börjar 24 augusti kl. 12-14 på Mariagården och fortsätter alla torsdagar. Vi kommer att leka, pyssla olika saker och fira andakt.

Ett mellanmål serveras också. Klubbavgiften är 20€/termin.

Anmäl dig till Gina tfn 040 5961149 eller katarina.nyholm@evl.fi senast 30.8. Meddela också om det finns allergier.