Verksamheten är för barn upp till 12 år.

Mera information om grupperna till vänster och på Facebook.

Verksamheten leds av barnledare Gina och frivilliga medarbetare.

Kontakt

Gina Nyholm

Tfn: 040 596 1149
E-post: katarina.nyholm@evl.fi