Långfredagens gudstjänst

fr 30.3 kl. 10.00

Liljendal kyrka

Långfredagen - Kristi korsfästelse.

Långfredagen. Dagen då Jesus hängs på korset. Långfredagen kallas också för den långa fredagen. Denna dag är präglad av sorgen för Jesu lidande på korset. Väl medveten om att sorgen byts ut i glädje efter tre dagar då Jesus uppstår från det döda. Kyrkokören medverkar.


Se också

sö 24.6 kl. 14.00 -15.00

Besök på annan plats (Liljendal)

Friluftsgudstjänst i Wårkulla

Vi firar friluftsgudstjänst vid vackra Wårkulla hembygdsmuseum, Andersbyvägen 1. Kyrkkaffe efteråt.
on 27.6 kl. 18.00

Annat utrymme

Sommarsamling hos Westerholms

Drömstrandsvägen 91, Stina Lindgård, Mia Aitokari. Välkommen på sommarsamling hos Westerholms. Ta gärna egen stol med!
sö 1.7 kl. 10.00 -11.00

Liljendal kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans med Susanna Lönnqvist och Mia Aitokari